Soft Gripper-serien

  • Collaborative Robot Gripper – ISC Inre Soft Clamp Cobot Arm Gripper

    Collaborative Robot Gripper – ISC Inre Soft Clamp Cobot Arm Gripper

    ISC intern stödklämma är en innovativ mjuk fixtur, vars design efterliknar självförsvarsmorfologin hos blåsfisk.Genom att blåsa upp luft med tryck kan fixturen expandera och fullborda inre stödgrepp.

  • Collaborative Robot Gripper – SFG Soft Finger Gripper Cobot Arm Gripper

    Collaborative Robot Gripper – SFG Soft Finger Gripper Cobot Arm Gripper

    SCIC SFG-Soft Finger Gripper är en ny typ flexibel robotarmgripper utvecklad av SRT.Dess huvudkomponenter är tillverkade av flexibla material.Det kan simulera människans grepp om mänskliga händer och kan ta tag i föremål i olika storlekar, former och vikter med en uppsättning gripare.Till skillnad från den styva strukturen hos en traditionell robotarmsgripare har SFG-griparen mjuka pneumatiska "fingrar", som adaptivt kan linda in målobjektet utan förjustering enligt objektets exakta storlek och form, och bli av med begränsningen som Traditionell produktionslinje kräver lika stor storlek på produktionsobjekten.Griparens finger är gjord av flexibelt material med skonsam greppverkan, som är särskilt lämplig för att greppa lätt skadade eller mjuka obestämda föremål.