ChatGPT-4 kommer, hur reagerar den kollaborativa robotindustrin?

ChatGPT är en populär språkmodell i världen, och dess senaste version, ChatGPT-4, har nyligen utlöst ett klimax.Trots de snabba framstegen inom vetenskap och teknik började människors tänkande om förhållandet mellan maskinintelligens och människor inte med ChatGPT, och det var inte heller begränsat till AI-området.Inom olika områden har olika maskinintelligens och automationsverktyg använts i stor utsträckning, och förhållandet mellan maskiner och människor fortsätter att uppmärksammas från ett bredare perspektiv.Samarbetande robottillverkare Universal Robots har sett från år av praktik att maskinintelligens kan användas av människor, bli bra "kollegor" för människor och hjälpa människor att göra deras arbete enklare.

Cobots kan ta över farliga, svåra, tråkiga och intensiva uppgifter, fysiskt skydda arbetarnas säkerhet, minska risken för yrkessjukdomar och skador, tillåta arbetare att fokusera på mer värdefullt arbete, frigöra människors kreativitet och förbättra karriärmöjligheter och andliga prestationer.Dessutom säkerställer användningen av kollaborativa robotar en känsla av säkerhet och minskar risker relaterade till arbetsmiljön, kontaktytor på bearbetningsobjekt och ergonomi.När coboten interagerar med anställda i närheten, begränsar Universal Urs patenterade teknologi dess styrka och saktar ner när en person går in i cobotens arbetsområde, och återupptar full fart när personen lämnar.

Förutom fysisk säkerhet behöver anställda en känsla av andlig prestation.När cobots tar över grundläggande uppgifter kan medarbetarna fokusera på mer värdefulla uppgifter och söka nya kunskaper och färdigheter.Enligt uppgifterna, medan maskinintelligens ersätter grundläggande uppgifter, skapar den också många nya jobb, vilket katalyserar efterfrågan på högkvalificerade talanger.Utvecklingen av automatisering kommer att skapa ett stort antal nya jobb och under de senaste åren har rekryteringskvoten för Kinas högkvalificerade talanger legat över 2 under lång tid, vilket innebär att en teknisk skicklig talang motsvarar minst två tjänster.I takt med att automatiseringstakten ökar, kommer att uppdatera sina färdigheter för att hänga med i trenderna till stor nytta för utövarnas karriärutveckling.Genom en rad utbildnings- och utbildningsåtgärder som avancerade kollaborativa robotar och "Universal Oak Academy" hjälper Universal Robots utövare att uppnå "kunskapsuppdatering" och kompetensuppgraderingar och att ta fasta på möjligheterna med nya positioner i framtiden.


Posttid: 2023-09-09